Kamis, 08 Desember 2016

Guyon Maton SMA NEGERI 1 PARE

Saben Dina Sing Gak Iso di Pahami

             Hai cah.. aku meyda saka XII IPS 3, ing kene aku kape cerita menyang awakmu kabeh. Cerita iki garai nelongso atimu cah.... dadi cepak-cepak o TISU sak durung e ngerungokne omongan ku iki. 
            Aku iki arek paling ayu, menengan, rajin, pinter pokok aku iki bocah wadon sing cantik jelita. aku kan menengan to cah... dadi nek kelas i aku cuma lungguh ing panggonan ku lan maca buku. pas jam kosong i kanca-kanca ku podo grumbul dewe-dewe, lan nyetel musik, enek sing musik DJ, Dangdut, lan KPOP. Aku iki bingung cah kudu piye amergo yen kabeh nyetel lagu sing bedo-bedo aku kudu ngerungokne sing endi?. AKU KAN JADI PUSING. (awak mu kabeh sing kape weruhi jawaban iso komen ing isor iki) hahahaha......
             Sing keloro cah aku kan arek e ancen piter tapi aku gak pinter omong lha roh-roh guruku mlebu kelas koyok baisane ngono kuwi. eh... aku dikek i tugas kon gawe GUYON MATON to.... terus aku kon piye cah aku kan gak pinter omong. aku kape gak ngerjakne tapi jere konco ku guri ne medeni poll, maklum ae cah aku kan mesti nurut dadi gak tau diseneni. Oh iyo lali aku, gorong tak dudui yo sopo jeneng e guru ku iki, jeneng e BU MIFTAH guru basa jawa cah. JERENE bu miftah iki kouereng rek opo meneh lek pas PMS , koyok IBU TIRI bayang no aku lak dadi ANAK TIRI no... ibu tiri kan medeni koyok memedi. lha lek wajah ku seneng cantik jelita iki dicakar piye.. lak masa SMA ku suram gak enek para jejaka sing nembak aku , SEDIH AKU...
            Oh iyo aku i sekolah nek SMA NEGERI 1 PARE, nanging sak iki sekolah ku jeneng e diganti dadi SMA RUJUKAN PARE, lha pas aku ditakok i ibu-ibu nek bakul janganan 
I : ndok sekolah nek endi
A : teng SMA RUJUKAN buk
I : endi wi
A : ler e AN NUR buk
I : kuwi sma 1
A : injeh buk nanging sak niki dados SMA rujukan
I : sma 1 yo panggah sma 1

        aku mah sebagai bocah enom sing apik yo mung tak iyoni tok cah.... wes semene wae cerita ku yo,,,  sedih dirimu engko lak ceritani neh, sedih antara terharu utawa sedih goro-goro gak genah...

OK aku MEYDA saka XII ips 3 ,,,,, 
BYE  >_<

Kamis, 18 Agustus 2016

Cerkak Basa Jawa


Sak Lawase Ing Jero Ati

(Meyda Nur Rohmah : 22)

Dara ngerti banget getir-legine urip dadi anak tunggal.ing sawijine waktu dara bisa kayak ing dhuwur langit, amerga deweke bisa oleh rasa tresna saka wong tuane. Ora ana sing bakal njipuk kabahagiaan dara. Dheweke ora bakal ngerungokne bapak lan ibuke muni “dadi o kayak mbak mu” utawa “deloken adhikmu luwih pinter saka awak mu” lan sak sembarang e. Lahir saka kulawarga sing sugeh lan duweni omah gedongan kayak instanane raja lan ratu. Saben dina bisa dicukupi tanpa kudu dipiker abot-abot
            Kayak ing dina iki, dara daftar kuliah ing pangonan kuliah sing apik banget lan masuk ing panggonan kuliah iki angel among bocah sing sugih lan duwe dhuwit akeh ( sugeh ). Dara ora perlu mikir gawe masuk kuliah ing panggonan kuwi. Dheweke njupuk jurusan akutansi lan bakal ngawiti masuk kuliah ing sasi 8 utawa bulan Agustus.
*
Kring... Kring... Kring
            Jam beker ing jero kamar dara muni, tangan dara mulai ngeranggeh jam baker ing dhuwur meja karo rupa sing ijek ketutup slimut. Lungguh sadilut lan langsung budal adus, mata sing isih abot digawe melek garai sikile kebentuk manisan mejo utawa pinggiran mejo.
“Aduhh....”
            Ora mikir dawa-dawa karo sikile sing lara langsung nutuk ake langkah gawe budal adus lan siap budal menyang panggonan kuliah. Ing ngarep omah wis ana mobil warna abang yaiku mobile dara. Dara mbukak lawang mobil lan dheweke langsung lungguh ing jero mobil.
*
            Rame banget ing pangonan kuliah ana bocah sing duwur, ana sing kulite putih, ganteng, ayu, elek, manis lan sak sembarange ana ing kene. Diterus ake lakune karo rasa seneng sikile sing kiwa mulai ngelewati lawang kelas, matane dara langsung buka sak ombo-ambane karo jatungen seng sak durunge biasa ae malih banter. Wis akeh bocah ing jero kelas sing duweni jadwal pada karo dara.
“mbak aja mandhek ing tengah lawang”, suarane bocah lanang sing gepuk pundake dara karo aluse.
“oh.. iyo sepurane”, karo suara sing pedhot-pedhot kayak kaset lagu sing rusak
Kelas diwiwiti lan dosen ngawiti absen siji-siji jeneng mahasiswane. Bobby jeneng bocah lanang sing gepuk alus pundake dara mau. Arek lanang sing duweni duwur 178 cm , coklat manis, alise sing kandel kayak kulite badak, mata amba lan rambut e kayak pemain sinetron ricky harun. ( hahaha)
Dina didina bocah lanang iki trus ngewangi dara yen dara kangelan garap tugas, ora ono angin lan udan bobby bisa gelem ngewangi dara sing watake rodok males. Dara lan bobby mesti garap tugas ing pendhapa sing ana ing panggonan kuliah kuwi. Buku-buku dibukai lan akeh banget, ora sengaja regetan hasile penghapus miber ing matane bobby. Bingung kudu ngelakokne apa dara amung ngipas-ngipas ake tangane ing ngarepe matane bobby karo nyebul irih-irih.
“wis gak papa, amung regedan cilik duduk watune gunung kelud seng mlebu”. Pucuk lambe ne mungggah ing duwur dibarengi karo matane sing radak nyipit.
“huu.... sajane kuwi mau gak tak ewangi”
“ancene bocah kok nakal eram”. Banjur tangane dara nutug batuke bobby irih.
Bocah loro iki saben dina ne bebarengan terus. Amerga kedaden iki bobby omong menyang dara yen dheweke seneng lan tresna karo dara. Kaget ora keduga wajahe dara abang branang karo  ambegane sing mandek 3 detik an. Ora bisa nolak yen dara yo duweni rasa sing podo karo bobby. Tresna sing thukul saka geleke bebarengan (witing tresna jalaran saka kulino).
*
            Ing ulan iki dara lan bobby wis pacaran 2 tahun. Dara duweni niat gawe ngenalne bobby ing bapak lan ibuke. Pikire dara yen bapak lan ibuke bakal setuju meruhi bobby sing apikan marang deweke lan pinter banget ing kelas.
            “bob,, minggu ngarep sampean ana acara gak?”. Takone dara
            “gak ono acara, nyapo kok sampean takok kayak ngunu”. Saut e bobby alus menyang dara karo matane bobby sing kaya rembulan ing bengi sing nerangi langit.
            “sampean gelem tah melu menyang omahku, mengko petok bapak lan ibuk ku”. Terus e dara jelas ake marang bobby.
            “bapak lan ibuke sampean??”. Kaget banget sing dirasa bobby karo ambekane sing kempas kempis.
            “gelem ya...” rayune dara karo nduduhne gaya kaya bocah cilik.
            “iyo aku gelem” saure bobby sing gawe ayem atine dara.
            Dina minggu teko. Dara wis siap-siap gawe ketemu karo bobby. Bacah lanang siji iki ketok banget yen nderedek saka carane omong karo dara. Sak wise teko omah ibuk lan bapake dara wis ngenteni ing ngarep omah. Bobby dijak mlebu menyang jero omah lan mulai ditakok’i. Bapak lan ibuke dara kaget yen bobby iku anake wong gak duwe. Ibuke dara nesu-nesu banget amerga ngerasa yen anake ayu kaya putri iso disandingne karo bocah lanang sing mung pantes dadi sopire tok.
            “aja ngarep karo anak ku kowe!” sentake ibuke dara sing ngerasa nesu banget lan ora peduli karo bobby sing panngah meneng wae iku mau.
            “arep mok wenehi mangan apa anak ku yen kowe kaya ngene” lanjute sing nyelot kasar marang bobby.
            “IBUKK...., “ saute dara sing ora bisa meneng wae yen bocah sing ditresani dikaya ne ngunu
            “ibuk bener yen kula niku cuma anake wong sing mboten gadah nopo-nopo, bapak kulo namung wong tani” saute bobby sing mulai wani gawe belo awake.
            “kula mboten gadah napa-napa, nanging kulo saget nuruti nyuwune dara, kulo tasik saget ngusahake buk, pak..” tutuge bobby
            Kerungu omongane bobby sing kaya ngunu, ibuke dara menehi syarat gawe bobby, yaiku yen bobby bisa nukokne dara kalung berlian deweke bisa nerus ake karo dara. Bobby nyetujoni syarat saka ibuke dara lan deweke duweni tekad kudu bisa tuku kalung berlian kuwi.
            Saben dina bobby ora ngenal leren, kerja apa wae dilakoni gawe buktik ake marang bapak lan ibuke dara yen deweke tresna temenan karo dara. Omongan ibuke dara sing bakal ngewehi restu yen bobby bisa nutokne dara kalung berlian terus dadi pikiran ing batine bocah siji iki. Bobby sing mung anake wong tani gak bakal bisa tuku kalung berlian koyok malek tangan, deweke bisa kuliah amerga dibiayai pamrentah saka prestasine menang lomba dalang tingkat provinsi.
            “apa sing kudu tak lakok ne,??”  Unek-unek ing jero atine dara ndelok wong sing ditresnani nyambut gawe gak nyawang wektu.
            Dara sing weruh bobby lungguh ing pinggir lapangan langsung diparani. Dara ngarahne tangane sing gawa botol ngombe ing ngarep wajahe bobby sing abang iring amerga kekeselen. Diusap kringete bobby sing netes ing batuk lan pipine. Matane dara kaca-kaca meruhi  apa sing dilakukne bobby. Eluh ing moto netes menyang pipi, tangan bobby ngelus pipi sing ana eluhe.
            “nyapo kok nangis?”
“lerena !, kuwi mesti abot banget”
“aku gak bakal leren, aku bakal buktine menyang ibuk lan bapak e sampean”
“aku weruh nanging aku bisa omong alus-alus menyang ibuk lan bapak”
“gak usah dilutngkas dhuwit cukup, sampean gelem ngenteni sampek wektu kuwi?”
“iyo.. nanging temenan gak opo?”
“aku gak papa”
Wangsulane bobby garai lega unek-unek ing jero ati lan pikirane dara.
Ing sawijine dina dara petukan marang kanca SMA ne lan omong-omongan. Ing kana dara nyeritaake apa sing dheweke alami. Kancane dara omong yen deweke duwe barang apik lan ajaib gak ana sing duwe ing dunia iki. Barang iki yaiku 2 lilin warna iring sing bisa nekakne wong sing wis mati ing ngarepe. 2 lilin iki kudu disumet bareng lan salah siji kudu disebul karo mbayangne wonge sing dipingini, lan wong kuwi bakal teko nanging yen lilin ke loro mati wonge bakal ngilang maneh.
Dara ora percaya karo omongan kuwi, nanging lilin panggah digawa lan disimpen. Saben dina dara mung masi lilin lan mikirne bobby sing panggah nuruti syarat saka ibuke.
Dret....dret.....dret....
Suara hpne dara muni, ana sms masuk saka nomer sing gak dikenal. Sak wise maca sms kuwi dara kaget lan nangis sak banter-bantere. Ibuk lan bapake sing kerungu langsung marani dara lan takok nyapo kok anake iku nangis. Dara malah gak jawab lan malah ngekekne hpne menyang wong tuane
“napa niki mbak dara, aku entok nomer iki teko hpne mas bobby, sak durunge ngapunten niki mas bobby tiba ing dalanan perum indah permata (cedhak omahe dara) lan saiki mas bobby digawa ing RS. Amelia”
Dara, ibuk lan bapake langsung budhal menyang RS, nanging ora bisa dipercaya ing kono para kancane bobby podo nangis lan muni yen bobby wis ninggal. Ing jakete bobby ana kotak cilik lan kotak iki diwehne marang dara. Ora ana kata sing metu amerga ing jero kotak kuwi isine yaiku kalung berlian. Ibuk lan bapake dara langsung ngerasa nelangsa banget. Amerga wis gawe bobby kecelakaan ing dalan menyang omah. Ora disangka yen bobby gowo kanglung berlian kuwi ing jakete lan nduduh ake ra tresna temenan marang dara.
*
Wis ana 7 dina sak wise bobby ninggal, dara trus nyawangi kalung saka bobby deweke iling marang lilin sing diwehi kancane lan kepingin jajal nyumet lilin kuwi. Mung ana 2 lilin lan lilin pertama yen disebul bakal gawe wong sing mok karepake teko nangin yen lilin ke 2 mati wong kuwi bakal ilang maneh.
Dara mulai nyumet lilin-lilin kuwi karo rasa wedi, tangane ngawiti nyumet korek nanging ora gelem mekan amerga sangking nderedehke. Sing kapindho dara bisa nyumet 2 lilin kuwi lan ora bisa dipercaya yen lilin pertama disebul bobby bisa teko. Langsung dara ngerangkul rapet bobby sing ana ing ngarepe.
“apa sampean isa mbalek? apa isa awak dhewe mbalik? Nyapo awak dhewe gak isa mbalek? Aku kangen aku emoh ditinggal, apa iki akire awak dewe? Ndisik aku mikir sampean karo guyu nanging sak iki mung tetes banyu mata sing metu”. ora bisa ngempet banyu ing jero mata lan netes ing pipi sing alus kuwi
“aku gak apa, aja nangis wae aku pingin eruh esem mu” wangsulane bobby sing pingin gwe dara gak nangis
Nanging rasa kilangan luweh gedhe dara wedi banget yen lilin ke 2 mati, bobby bakal ngilang bocahe gak ngeculne tangan e teko bobby dirangkul rapet lan terus muni yen deweke emoh ditinggal. Ora bisa diapa-apane lilin ke 2 mati lan bobby arep ngilang nanging bobby omong menyang dara
“manungsa di ciptane gawe urip lan mesti bakal mati sapa wae iku gak ana sing bisa ngalangi sing gawe urip yen wis nakdirne mahkluk e gawe mati, bengok sak banter’e nganthi kabeh kerungu sampek suarane entek gak bakal mbalek nanging rasa tresna gak bakal isa ilang lan tresna iku isih ana ing jero dhada, yen kangen doa no aku, aja nangis guyu o yen iling aku amergo gak bakal enek sing pinging eruh wong sing ditresnani nangis, aja ngerasa dewe amerga awak dewe panggah bareng lan sak lawase bakal terus bareng ing jero ati, mati duduk berarti aku ngilang utawa aku ninggalne kabeh sing enek ing kene, aku kudu ngalih ndisik amergo sing gawe urip eruh yen sing tak tinggal kuwi kuat, aku gak ana ing kene nanging aku ijek ana ing jero ati lan dadi kenangan sing bisa terus diiling”.

Dening            :         Meyda Nur Rohmah
Kelas                :                      XII sosial 3
Sekolah             :              SMA N 1 PARE

Senin, 24 Maret 2014

avenged sevenfold

Avenged Sevenfold (atau dipanggil A7X) adalah band Hardrock Amerika dari Huntington Beach, California, yang dibentuk pada tahun 1999. Band ini terdiri dari vokalis M. Shadows, lead guitar Synyster Gates, Zacky Vengeance rhythm guitar, bassist Johnny Christ, dan Drummer Arin Ilejay.
Avenged Sevenfold muncul dengan genre Metalcore pada debut mereka Sounding the Seventh Trumpet, yang mengandung banyak vokal scream. Band ini mengubah gaya mereka di album ketiga mereka dan rilis major label, City of Evil, yang menampilkan vokal melodis dan power ballad. Band ini terus mengeksplorasi suara baru dengan mengeluarkan yang berjudul Avenged Sevenfold dan menikmati kesuksesan mainstream lanjutan sebelum drummer mereka, James "The Rev" Owen Sullivan, meninggal karena penyakit jantung dan dampak gabungan dari obat dan alkohol di tubuhnya pada tahun 2009. Meskipun kematiannya, band ini melanjutkan dengan bantuan kemudian mantan drummer Dream Theater Mike Portnoy untuk merilis dan melakukan tur dalam mendukung Nightmare, album kelima mereka pada tahun 2010 yang memulai debutnya di tempat atas, Billboard 200 yang berada di tempat pertama.
Sampai saat ini, Avenged Sevenfold telah merilis lima album studio, satu album live, kompilasi, DVD, dan enam belas single. Band ini telah menerima banyak penghargaan untuk kesuksesan mainstream di seluruh dunia mereka dan terutama dinyatakan sebagai salah satu pemimpin dan band kunci dalam New Wave of American Heavy Metal dan tampil sebagai tempat kedua di Atas Ultimate Guitar's Top Ten Band Decade.

sumber :  http://id.wikipedia.org/wiki/Avenged_Sevenfold

Black hawk down

Black Hawk Down merupakan sebuah film laga Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2001. Film yang disutradarai oleh Ridley Scott ini pemainnya antara lain adalah Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Hardy, Tom Sizemore, dan masih banyak lagi. Film ini bercerita tentang Kota Mogadishu, Somalia yang Hancur akibat Peperangan antar Suku bertahun-tahun. Mohammed Farrah Aidid, Seorang pemimpin Suku terkuat, yang memegang Aturan kota Mogadishu. Di suatu hari Milisi Aidid menyergap 25 pasukan Pakistan Lalu membantainya. Setelah hal itu Mereka mengincar personel Amerika. Dia, Menghalangi kiriman makanan Asing, Kelaparan adalah Senjatanya. Tanggal rilis Film ini adalah 28 Desember 2001.

sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Black_Hawk_Down

bahaya merokok

Artikel Tentang Bahaya Merokok. Bahaya merokok bagi kesehatan. sudah di buktikan oleh banyak orang bahwa  merokok dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Efek-efek yang merugikan akibat merokok pun telah diketahui dengan jelas. 

Menurut penelitian membuktikan bahwa kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko timbulnya berbagai penyakit. Seperti penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, impotensi, kanker laring, kanker osefagus, bronkhitis, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, tekanan darah tinggi, serta gangguan kehamilan, cacat pada janin dan lainnya.

Penelitian terbaru juga menunjukkan adanya bahaya dari secondhand-smoke, yaitu asap rokok yang terhirup oleh orang-orang bukan perokok karena berada di sekitar perokok, atau biasa disebut juga dengan perokok pasif.
sumber : http://note-why.blogspot.com/2012/09/artikel-tentang-bahaya-merokok.html

kebudayaan indonesia

ARTIKEL TENTANG KEBUDAYAAN ASLI INDONESIA SEPERTI BATIK, REOG DAN TARI PENDET
Indonesia memiliki banyak beraneka ragam kebudayaan yaitu kebudayaan etnik dan kebudayaan asing, sedangkan Kebudayaan Nasional Indonesia sejak sumpah Pemuda, atau sejak Indonesia merdeka, sehingga kebudayaan yang ada sangat perlu dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi muda saat ini, agar kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia selalu terlihat dan dipandang oleh negara lain bahwa betapa banyaknya kesenian budaya yang telah dilestarikan dan dibudayakan oleh bangsa kita.
Sebagai contoh dari adanya kebudayaan di Indonesia diantaranya seperti kesenian Batik, kesenian Reog, dan kesenian Tari Pendet. Kebudayaan tersebut sangat khas dan terkenal di Indonesia. Bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai dan bangga akan kebudayaannya sendiri. Dari kebudayaan suatu bangsa dapat dilihat dari kemajuan dan Intelektualitas masyarakatnya. Indonesia sebagai bangsa yang plural dengan ragam kebudayaannya mampu menarik perhatian dunia salah satu warisan budaya tersebut adalah batik. Kesenian batik merupakan seni membuat motif desain berupa gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dulu. Batik yang merupakan budaya asli bangsa Indonesia adalah salah satu kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan terus menerus yang menyimpan berbagai kearifan yang mengakar secara substansial dari sisi ornamentasi keselarasan, proses pembuatannya, hingga cara mengapresiasikannya, keunikan, motif, serta corak yang dihasilkan dari batik-batik di berbagai daerah merupakan kekuatan yang sangat luar biasa khususnya bagi kekayaan seni budaya Indonesia dan belum ada di negara manapun yang memiliki kekayaan rancangan motif yang unik pada batik seperti yang dimiliki bangsa Indonesia.
Di Indonesia bahkan di dunia Internasional batik telah memiliki tempat dihati masyarakat. Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah daerah yang terkenal akan kerajinan produk batiknya. Hal ini disebabkan oleh sejarah batik tersebut, yang merupakan budaya yang lahir dari keajaiban-keajaiban kuno di Jawa dan berkembang pesat di daerah tersebut hingga sekarang. Seiring perkembangan waktu batik menjadi tradisi turun-temurun. Jadi desain batik juga beragam begitu juga dengan model batik dan kini batik pun telah beranjak dipakai oleh orang dari berbagai lapisan masyarakat.
Sejarah kesenian batik di Indonesia berhubungan dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Dalam beberapa catatan, perkembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram. Pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Jadi kesenian batik di Indonesia ini telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan terus berkembang pada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Yang lama kelamaan kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Kemudian, batik yang sebelumnya hanya pakaian biasa keluarga keraton, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri. Adapun bahan-bahan pewarna yang dipakai, yaitu terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang di buat sendiri diantaranya dari indigo, tarum, nila, soga, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur. Oleh karena itu, begitu indahnya kebudayaan seperti batik yang dimiliki Indonesia dengan cara pembuatan yang sangat sederhana dan menarik dengan buatan tangan sendiri.
Adapun kebudayaan lokal lain di Indonesia yaitu Reog. Pada dasarnya Reog adalah salah satu kesenian budaya yang berasal dari Ponorogo, tepatnya di Jawa Timur yaitu sebagai kota asal Reog sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak, yaitu sosok orang yang ikkut tampil pada saat Reog ditampilkan. Reog juga salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat.
Dalam pertunjukkan reog ditampilkan topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai “Singa Barong” raja hutan, yang menjadi simbol untuk Ketabumi, dan diatasnya ditancapkan bulu-bulu merak hingga menyerupai kipas raksasa yang menyimbolkan pengaruh kuat para rekan cinanya yang mengatur dari atas segala gerak-geriknya. Hingga kini masyarakat Ponorogo hanya mengikuti apa yang menjadi warisan leluhur, mereka sebagai pewarisan budaya yang sangat kaya. Dalam pengalamannya seni Reog merupakan cipta kreasi manusia yang terbentuk adanya aliran kepercayaan yang ada secara turun-temurun dan terjaga. Upacaranya pun menggunakan syarat-syarat yang tidak mudah bagi orang awam untuk memenuhinya tanpa adanya garis keturunan yang jelas. Oleh karena itu mereka menganut garis keturunan Parental dan hukum adat yang masih berlaku.
Sedangkan Tari Pendet merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini menyimbolkan prnyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Seiring perkembangan zaman, para seniman Bali merubah Pendet menjadi “ucapan selamat datang” walaupun masih tetap mengandung makna yang sacral religius.
Tarian ini sebenarnya merupakan pernyataan dari sebuah persembahan dalam bentuk tarian upacara. Tidak seperti halnya tarian-tarian pertunjukkan yang memerlukan pelatihan Intensif, tarian ini diajarkan dengan mengikuti gerakan dan jarang dilakukan di banjar-banjar. Pendet dapat ditarikan oleh semua orang Bali, pria dan wanita, tua maupun yang muda. Para gadis muda mengikuti gerakan dari para wanita yang lebih senior yang mengerti tanggung jawab mereka dalam memberikan contoh yang baik.
Contoh kebudayaan semua itulah yang menjadi salah satu kebudayan asli Indonesia yang dari dulu hingga sekarang masih dilestarikan dan dikembangkan oleh banyak kalangan masyarakat. Dan tidak ada salahnya kita sebagai warga Indonesia turut bangga , karena negara kita telah mempunyai begitu banyak budaya yang beraneka ragam dan menarik

sumber : http://agussupri177.wordpress.com/kebudayaan/artikel-tentang-kebudayaan-asli-indonesia-seperti-batik-reog-dan-tari-pendet/

kasih sayang ibu

Saat kau berumur 1 tahun, dia menyuapi dan memandikanmu.
Sebagai balasannya, kau menangis sepanjang malam.
Saat kau berumur 2 tahun, dia mengajarimu bagaimana cara berjalan.
Sebagai balasannya, kau kabur saat dia memanggilmu.
Saat kau berumur 3 tahun, dia memasakkan semua makananmu dengan kasih sayang.
Sebagai balasannya, kau buang piring berisi makanan ke lantai.
Saat kau berumur 4 tahun, dia memberimu pensil berwarna.
Sebagai balasannya, kau coret-coret dinding rumah dan meja makan.
Saat kau berumur 5 tahun, dia membelikanmu pakaian-pakaian yang mahal dan indah.
Sebagai balasannya, kau memakainya untuk bermain di kubangan lumpur dekat rumah.
Saat kau berumur 6 tahun, dia mengantarmu pergi ke sekolah.
Sebagai balasannya, kau berteriak.”NGGAK MAU!!”
Saat kau berumur 7 tahun, dia membelikanmu bola.
Sebagai balasannya, kau lemparkan bola ke jendela tetangga.
Saat kau berumur 8 tahun, dia memberimu es krim.
Sebagai balasannya, kau tumpahkan hingga mengotori seluruh bajumu.
Saat kau berumur 9 tahun, dia membayar mahal untuk kursus bahasamu.
Sebagai balasannya, kau sering bolos dan sama sekali tidak pernah berlatih.
Saat kau berumur 10 tahun, dia mengantarmu ke mana saja, dari kolam renang hingga pesta ulang tahun.
Sebagai balasannya, kau melompat keluar mobil tanpa memberi salam.
Saat kau berumur 11 tahun, dia mengantar kau dan teman-temanmu ke bioskop.
Sebagai balasannya, kau minta dia duduk di baris lain.
Saat kau berumur 12 tahun, dia melarangmu untuk melihat acara TV khusus orang dewasa.
Sebagai balasannya, kau tunggu sampai dia di keluar rumah.
Saat kau berumur 13 tahun, dia menyarankanmu untuk memotong rambut, karena sudah waktunya.
Sebagai balasannya, kau katakan dia tidak tahu mode.
Saat kau berumur 14 tahun, dia membayar biaya untuk kempingmu selama sebulan liburan.
Sebagai balasannya, kau tak pernah meneleponnya.
Saat kau berumur 15 tahun, dia pulang kerja ingin memelukmu.
Sebagai balasannya, kau kunci pintu kamarmu.
Saat kau berumur 16 tahun, dia ajari kau mengemudi mobilnya.
Sebagai balasannya, kau pakai mobilnya setiap ada kesempatan tanpa peduli kepentingannya.
Saat kau berumur 17 tahun, dia sedang menunggu telepon yang penting.
Sebagai balasannya, kau pakai telepon nonstop semalaman.
Saat kau berumur 18 tahun, dia menangis terharu ketika kau lulus SMA.
Sebagai balasannya, kau berpesta dengan temanmu hingga pagi.
Saat kau berumur 19 tahun, dia membayar biaya kuliahmu dan mengantarmu ke kampus pada hari pertama.
Sebagai balasannya, kau minta diturunkan jauh dari pintu gerbang agar kau tidak malu di depan teman-temanmu.
Saat kau berumur 20 tahun, dia bertanya, “Dari mana saja seharian ini?”
Sebagai balasannya, kau jawab,”Ah Ibu cerewet amat sih, ingin tahu urusan orang!”
Saat kau berumur 21 tahun, dia menyarankan satu pekerjaan yang bagus untuk karirmu di masa depan.
Sebagai balasannya, kau katakan,”Aku tidak ingin seperti Ibu.”
Saat kau berumur 22 tahun, dia memelukmu dengan haru saat kau lulus perguruan tinggi.
Sebagai balasannya, kau tanya dia kapan kau bisa ke Bali.
Saat kau berumur 23 tahun, dia membelikanmu 1 set furniture untuk rumah barumu.
Sebagai balasannya, kau ceritakan pada temanmu betapa jeleknya furniture itu.
Saat kau berumur 24 tahun, dia bertemu dengan tunanganmu dan bertanya tentang rencananya di masa depan.
Sebagai balasannya, kau mengeluh,”Aduuh, bagaimana Ibu ini, kok bertanya seperti itu?”
Saat kau berumur 25 tahun, dia mambantumu membiayai penikahanmu.
Sebagai balasannya, kau pindah ke kota lain yang jaraknya lebih dari 500 km.
Saat kau berumur 30 tahun, dia memberikan beberapa nasehat bagaimana merawat bayimu. Sebagai balasannya, kau katakan padanya,”Bu, sekarang jamannya sudah berbeda!”
Saat kau berumur 40 tahun, dia menelepon untuk memberitahukan pesta ulang tahun salah seorang kerabat.
Sebagai balasannya, kau jawab,”Bu, saya sibuk sekali, nggak ada waktu.”
Saat kau berumur 50 tahun, dia sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatanmu.
Sebagai balasannya, kau baca tentang pengaruh negatif orang tua yang menumpang tinggal di rumah anak-anaknya.
Dan hingga suatu hari, dia meninggal dengan tenang. Dan tiba-tiba kau teringat semua yang belum pernah kau lakukan, karena mereka datang menghantam HATI mu bagaikan palu godam

sumber : http://rikachiara3.blogspot.com/2013/02/artikel-tentang-kasih-sayang-seorang-ibu.html